In de periode van 24 november t/m 1 januari zullen er GEEN bestellingen worden verzonden.

Disclaimer

Bretagne aan tafel doet zijn best om de inhoud van zijn webpagina’s regelmatig te actualiseren of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van op onze webpagina’s opgenomen informatie en tarieven, noch voor het niet goed functioneren van deze website.

Bretagne aan tafel mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beĆ«indigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Bretagne aan tafel is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van verandering of beĆ«indiging. Eventuele verwijzingen naar sites die niet door Bretagne aan tafel worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bretagne aan tafel.